PİROĞLU HUKUK BÜROSU


YETKİ BELGESİ


YETKİ/MUVAFAKAT VEREN AV. : Av. MUSTAFA TOPRAK

Baro ve sicil no : 

Adres : 


YETKİLİ KILINAN AVUKAT : Av.

Baro ve sicil no : 

Adres :


VEKİL EDEN (müvekkil) : 


Dayanak vekaletname ve vekaletnameler : Dosyada Mukim Vekaletname

YETKİ/MUVAFAKAT BELGESİNİN KAPSAMI :

İŞBU YETKİ BELGESİ VEKALETTE BULUNAN YETKİLERDEN TEVKİLEN DÜZENLENMİŞTİR.

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. Maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere  tarafımdan düzenlenmiştir.


              Av. Mustafa TOPRAK