PİROĞLU HUKUK BÜROSU

............. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI : ...........

DAVALI : Hasımsız

KONU : Mirasçılık Belgesi Verilmesi

MİRAS BIRAKAN : ............


AÇIKLAMALAR :

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı ......... T.C kimlik numaralı muris ..........., ...../..../...... tarihinde vefat etmiştir.

Veraset ilamı verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.


HUKUKİ SEBEPLER : Türk Medeni Kanunu’nun 495 ve devamı maddeleri

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi vs. deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açık kimliği yazılı müvekkilin murisinin mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafımıza verilmesin saygılarımızla arz ve talep ederiz. ..../..../.........


Davacı Vekili

Av. MUSTAFA TOPRAK