PİROĞLU HUKUK BÜROSU


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NEDOSYA NO : 2023/……..E.


İTİRAZ EDEN

(SANIK ) :  …………


MÜDAFİİ : Av. İhsan AKTAŞ


KONU : Müvekkilimiz hakkında ……… suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz süre tutum dilekçemizdir.


AÇIKLAMA :

Sayın mahkemenin …….. tarihinde müvekkilimiz hakkında vermiş olduğu  ………. suçundan dolayı mahkumiyet kararı ve sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini  talep ederiz.


SONUÇ ve TALEP :  Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, müvekkilimiz hakkında verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                                        Av. MUSTAFA TOPRAK