PİROĞLU HUKUK BÜROSU


T.C.

..................................... CEZA MAHKEMESİNE


DOSYA NO : .................


SANIK : .......................... (T.C: ........................)


VEKİLİ : Av. MUSTAFA TOPRAK


KONUSU : Kararın kesinleşmesi için talep dilekçesidir.


AÇIKLAMALAR :


Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmiştir. Tebellüğ alınan tebligatlara süresi içerisinde itiraz edilmemiştir. Kararlar süresinde itiraz olmadığından kesinleşmiştir. .................. tarihinde dosyanın görüldüsü yapılmıştır.  Kesinleştirme işleminin yapılmasını vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.


Av. MUSTAFA TOPRAK