PİROĞLU HUKUK BÜROSU


........................................... MAHKEMESİNE


DOSYA NO : .........................

DAVACI : ......................... (T.C: ............................)

VEKİLİ : Av. MUSTAFA TOPRAK

DAVALI : .........................

AÇIKLAMALAR :

Mahkemeniz dosyasında gerekçeli karar verilmiştir. UYAP sistemi üzerinden yapmış olduğumuz kontrolde gerekçeli kararın sisteme eklendiği görülmüştür. Gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkartılmasını saygıyla arz ve talep ederim.


Av. MUSTAFA TOPRAK