PİROĞLU HUKUK BÜROSU

 

………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

SOR. NO   : 2023/………

 

Yukarıda Soruşturma numarası belirtilen dosyada …………..’a ilişkin vekaletname tarafımızca sunulmuştur. 5271 sayılı CMK madde 153 yer alan “Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.” hükmü ve Avukatlık Kanunu madde 46 hükmü uyarınca dosyanın fotokopisi ile beraber dosya içindeki görüntü kayıtlarının tarafımıza  verilmesini arz ve talep ederim. …/…/…….

 

Av. MUSTAFA TOPRAK