PİROĞLU HUKUK BÜROSU


........... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

SORUŞTURMA NO : 

AVUKAT : Av. Mustafa TOPRAK

KONU : Soruşturma dosyasının incelemeye sunulması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :1136 Sayılı Avukatlık Kanunu madde 46 fıkra 2 hükmünde yer alan “Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.” hükmü ile Anayasa madde 38, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 6/2, CMK madde 2, 153 ve 157, Kalem Yönetmeliği madde 54, Avukatlık Kanunu madde 2, 46. ile T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‘nun 09.12.2013 tarih, 87742275-659-0289-2012/658/57864 sayı ve “Soruşturma aşamasında avukatların dosya içeriği incelemesi” konulu genelgesi ve Ceza Muhakemesi İlkeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen soruşturma dosyasını inceleme talebimiz vardır.

Bu nedenle soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde ve soruşturmayı geciktirmemek şartıyla mümkün olan en kısa süre içerisinde dosyanın incelenmek üzere tarafımıza sunulmasını istemekteyiz. ...../....../2023

 

                                                                                               Av. Mustafa TOPRAK