PİROĞLU HUKUK BÜROSU


........................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE


SANIK : ....................... (T.C: ....................)


VEKİLİ : Av. MUSTAFA TOPRAK


KONU : .................................. Mahkemesi’nin ................... tarihli, 202.../......... Esas ve 202.../......... Karar sayılı kararında beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren müvekkilimiz yararına hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi istemine ilişkindir.


AÇIKLAMALARIMIZ :


Müvekkilimiz ................ hakkında yapılan yargılama sonucunda, .................................. Mahkemesi’nin ................... tarihli, 202.../......... Esas ve 202.../......... Karar sayılı karar ile müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmiş; verilen beraat kararı istinaf incelemesine gitmeyerek ................ tarihinde kesinleşmiştir. 

Mahkeme ve dosya numaraları belirtilen dosyalardan müvekkil hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, müvekkil adına .............. TL kanuni vekalet ücretine hükmedilmiştir.

Bu sebeple hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi için ............... Bankası ............... Şubesi’nin TR........................... IBAN numaralı hesabına ödemelerin aktarılması için iş bu dilekçeyi yazma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, .................................. Mahkemesi’nin ................... tarihli, 202.../......... Esas ve 202.../......... Karar sayılı kararı ile müvekkilimiz hakkında verilen ve kesinleşen beraat hükmü gereğince hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin  ............... Bankası ............... Şubesi’nin TR........................... IBAN numarasına ödenmesini saygılarımızla talep ederiz.


Beraat Eden Sanık Vekili

Av. Mustafa TOPRAK


EKLER                                            :

Ek-1: .................................. Mahkemesi’nin ................... tarihli, 202.../......... Esas ve 202.../......... Karar sayılı dosya gerekçeli kararı,

Ek-2:.................................. Mahkemesi’nin ................... tarihli, 202.../......... Esas ve 202.../......... Karar sayılı kararının kesinleşme şerhi,

Ek-3: Onaylanmış vekaletname örneği


BANKA HESAP BİLGİLERİ

...................

................... Şubesi

TR...................................................