PİROĞLU HUKUK BÜROSU


……….. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

……………  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

DOSYA NO                  : ………

SORGU NO                  : ………

ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI

VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNDE BULUNAN

ŞÜPHELİ                  : ………..

VEKİL                      : AV. MUSTAFA TOPRAK

İSNAT EDİLEN SUÇ     : ……….

ADLİ KONTROL KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH       : ……..

KONU                               : Adli kontrol kararının kaldırılması veya değiştirilmesi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR :

1.      Müvekkilim …… tarihli karar ile tutuklanmış ve mahkemenizce ……… tarihinde tahliye kararı ile beraber 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-a uyarınca yurtdışına çıkış yasağına ve 109/3-b hükmü uyarınca haftada bir gün (…… günü) Resmi ve Dini Bayram Tatilleri Hariç Olmak Üzere ikametgahına en yakın kolluk birimine düzenli olarak müracaat ederek imza atmama karar verilmiştir. ……..tarihinden itibaren her ….  günü düzenli bir şekilde imzalarımı atmaktayım.

2.      CMK’nın 111. maddesine göre adli kontrol kararının verilmesinden sonra, hakim veya mahkeme şüpheli ya da sanığın istemi üzerine cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra, adli kontrol kararını kaldırabilir. Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100’üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde adli kontrol kararı verilebilmektedir. Tutuklama sebeplerinden biri kuvvetli suç şüphesinin varlığıdır. Hakkımda tutuklama kararının ardından tahliye kararı ile beraber adli kontrol kararı verilmiştir. İlgili durum göz önüne alındığında müvekkilim imzalarımı …. ay/yıl aşkın bir süredir düzenli olarak atmakta, kendisine yönelik verilen yasak kararlarını ihlal etmemekte, yurtdışına çıkmaya ya da kaçmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmamakta ve bu girişimlerde bulunabilmesi ilgili suç bakımından mümkün olmamaktadır. İlgili davaya ilişkin karartılacak ya da eklenecek yeni bir delilin kalmamış olması durumları ve tahliye kararının verilmesi durumu göz önüne alındığında kuvvetli suç şüphesinin varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Soruşturmanın geldiği aşama bakımından toplanacak delil kalmadığı müvekkilin delillere müdahale etme imkanı bulunmadığı ortadadır. Kaçma şüphesinden bahsetmek mümkün değildir zira aylardır düzenli olarak adli kontrol yükümlülüğümü yerine getirmektedir.

3.      Evliliğinden dolayı bakmakla yükümlü olduğu eşi ve ….. çocuğu bulunmaktadır. Bununla beraber anne, baba ve kardeşlerine bakmakla yükümlü bulunmaktadır. Eşi çalışmamakta ve müvekkil tarafından getirilen gelir dışında bir geliri bulunmamaktadır. Bununla beraber çalışmayan ve yaşça büyük olan ebeveynlerime bakmak yükümlülüğünü de taşımaktadır. İlgili adli kontrol kararı sebebiyle çalışma hayatında büyük zorluklar yaşamakta ve hem mesleki hem de maddi açıdan büyük zararlara uğramaktadır.

4.      Her hafta …… günü imza atmaya gitmesi durumu hem çevresinde müvekkile olan itibarı düşürmekte, hem iş başvurularında her hafta ……. günü ayrılması gerektiği şeklindeki beyanlarım işverenlerin onaylamadığı bir şey olmakla beraber …… günü  ayrılmasının nedenini öğrendiklerinde iş başvurularımı olumsuz sonuçlandırmaktadırlar.

5.      109/3-b hükmü uyarınca haftada bir gün (….. günü) Resmi ve Dini Bayram Tatilleri Hariç Olmak Üzere ikametgahına en yakın kolluk birimine düzenli olarak müracaat ederek imza atmama dair verilen karar ailem ve ebeveynlerimin geçimini sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğum olumlu iş başvurularının kimi zaman izin veremeyiz demeleri kimi zaman ise tarafıma güvensizlik duyup iş başvurularımı reddetmeleri sonucunu doğurmakla maddi ve manevi olarak çöküntüye girmeme neden olmaktadır.

6.      İlgili adli kontrol kararının; dava ve devamındaki süreç, ilgili dava sürecindeki samimi beyanları, delilleri yok etmeye dair girişimlerimin bulunmaması, yurtdışına kaçmaya yönelik girişimlerimin bulunmaması, …… ay/yıl fazla bir süredir düzenli olarak imza atmaya gitmesi, ilgili kararın kendisini maddi ve manevi olarak zor bir duruma düşürmesi durumları göz önüne alındığında verilen ilgili adli kontrol kararlarının herhangi bir olumlu yanı bulunmadığı gözler önündedir.

7.      Açıkladığımız nedenlerle haftada ……. kez imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirinin şartları ortadan kalmış vaziyettedir. İlgili kararın devamının herhangi bir kamu menfaati kalmamış aksine mağduriyete yol açmaktadır. Bir an önce düzenli çalışma hayatına dönebilmesi ve ailesinin geçimini sağlamayabilmesi ertelenemeyecek bir zorunluluktur. Adli kontrol kararının kaldırılması toplumsal bağlarımın daha fazla zedelenmemesi açısından da son derece faydalı olacaktır. Beyan ettiğimiz nedenlerle müvekkkil hakkında verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S.K. m.109, 110, 111; 5237 S.K. m. 109 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkil hakkında verilmiş olan adli kontrol kararının KALDIRILMASINA, talebin uygun görülmemesi halinde şahsıma yüklenen tüm denetimli serbestlik yükümlülüklerinin, bir aydan az olmamak kaydıyla aylık, iki aylık veya üç aylık periyotlar halinde yerine getirilecek şekilde “DEĞİŞTİRİLMESİNE”, veya farklı bir adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                           DAVACI VEKİLİ

AV. MUSTAFA TOPRAK